Xây nhà trên đất nông nghiệp có được bồi thường?

Ngày hỏi:12/03/2019

Nhà tôi nằm trên đường có dự án mở rộng đường, lấy từ mặt đường vào 12m có đi ngang qua nửa nhà của tôi như vậy tôi được bồi thường như thế nào? Có được tính hết nhà luôn không? Đất tôi là đất nông nghiệp, mong được giải đáp. Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 1/ Bồi thường về đất:

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai 2013 thì:

   Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

   Theo đó, Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất như sau:

   Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

   ...

   Anh/Chị tham khảo chi tiết các điều kiện tại Điều 75 và đối chiếu với trường hợp của mình để có thông tin cụ thể hơn.

   Trường hợp Anh/Chị đáp ứng đủ điều kiện để được bồi thường về đất thì việc bồi thường sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 77 Luật Đất đai 2013 như sau:

   1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

   a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

   b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

   c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

   2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

   2/ Bồi thường về nhà ở trên đất:

   Theo thông tin Anh/Chị cung cấp thì đất của Anh/Chị là đất nông nghiệp nhưng Anh/Chị đã xây nhà ở trên đất.

   Trường hợp Anh/Chị tự ý xây nhà ở trên đất nông nghiệp có thể sẽ bị xử phạt về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP.

   Như vậy, nhà ở trên đất có thể bị xem là "Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật..." theo quy định tại Khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai. Trường hợp này khi Nhà nước thu hồi đất, Anh/Chị sẽ không được bồi thường.

   Do đó, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì Anh/Chị sẽ được bồi thường về đất. Và do nhà của Anh/Chị xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật nên Anh/Chị sẽ không được bồi thường thiệt hại về nhà khi Nhà nước thu hồi đất.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn