Xin cung cấp dữ liệu đất đai bao lâu được trả kết quả?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/07/2022

Xin cung cấp dữ liệu đất đai bao lâu được trả kết quả? Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai địa phương là ở đâu?

Chào ban biên tập, em có dự định mua một mảnh đất không có sổ đỏ, em yêu cầu người bán cung cấp thông tin dữ liệu đất đai để làm căn cứ mua sổ, người đó cũng đồng ý ký các giấy tờ để xin cung cấp dữ liệu đất đai thì không biết nộp đơn xong bao lâu cơ quan nhà nước mới trả kết quả?

Xin nhờ ban biên tập giải đáp. Em cảm ơn.

  • Xin cung cấp dữ liệu đất đai bao lâu được trả kết quả?

   Căn cứ Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai như sau:

   1. Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

   a) Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

   b) Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

   c) Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

   2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

   3. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

   4. Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định sau:

   a) Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

   b) Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

   Như vậy, anh/chị nộp đơn xin cung cấp dữ liệu đất đai trước 15 giờ thì sẽ nhận cơ quan nhà nước sẽ cung cấp ngay trong ngày, nếu sau 15 giờ thì việc cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Đối với yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa anh/chị và cơ quan cung cấp bằng hợp đồng.

   Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai địa phương là ở đâu?

   Theo Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai như sau:

   1. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

   Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

   Theo đó, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn