Xử lý đất thế chấp

Ngày hỏi:21/10/2015

Khái niệm xử lý đất thế chấp là gì?

  • Là việc thực hiện các biện pháp xử lí để giải quyết những trường hợp vi phạm một trong các điều khoản của hợp đồng thế chấp. cụ thể là điều khoản về thời hạn trả nợ.

   Đất đai không thuộc sở hữu của bên thế chấp, do đó khi đã đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp quyền sử dụng đất mà bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì việc xử lí quyền sử dụng đất không giống như các tàn sản khác thuộc sở hữu của bên thế chấp. về nguyên tắc, bên nhận thế chấp không được tự đứng ra tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thu hồi vốn và đất. theo quy định tại Điều 737 thì mặc dù quyền thế chấp đã đem thế chấp là đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất nông nghiệp đều được thế chấp tại ngân hàng việt nam, tổ chức tín dụng việt nam hay các tổ chức hay các tổ chức kinh tế, nhưng khi đến hạn, bên thế chấp không trả được nợ thì bên nhận thế chấp là ai cũng phải yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đấu giá để thu hồi vốn và lãi.

   Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân theo quy định của pháp luật về đất đai. Trình tự thủ tục tổ chức đấu giá phải tuân theo quy định từ điều 452 đến 455 BLDS.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn