04 trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm

Ngày hỏi:14/03/2019

Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc xử lý kỷ luật công chức và có thắc mắc nên muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau: Chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm trong những trường hợp nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì công chức vi phạm chưa bị xem xét xử lý kỷ luật trong những trường hợp sau đây:

   - Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cho phép.

   - Đang trong thời gian điều trị có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

   - Công chức nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

   - Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.

   Bên cạnh đó, tại Nghị định này cũng có quy định về các hành vi bị xử lý kỷ luật đối với công chức bao gồm:

   - Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ, đạo đức và văn hóa giao tiếp của công chức trong thi hành công vụ; những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức.

   - Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

   - Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   Trên đây là nội dung giải đáp về những trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn