3 thời kỳ vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông hồng trong mùa lũ

26/04/2022

Lưu vực sông hồng chứa đựng nhiều hồ chứa nước để vận hành lũ và phát triển thủy điện, vậy cho hỏi để đảm bảo an toàn cho việc chống lũ và phát huy tiện ích thủy điện thì nước ta đã quy định thời kỳ vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông hồng trong mùa lũ cụ thể nào? Nhờ tư vấn.

  • Căn cứ Điều 6 Quy trình kèm theo Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2019 quy định để đảm bảo chống lũ an toàn và nâng cao hiệu ích phát điện, quy định 3 thời kỳ vận hành trong mùa lũ như sau:

   - Thời kỳ lũ sớm: từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7.

   - Thời kỳ lũ chính vụ: từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 21 tháng 8.

   - Thời kỳ lũ muộn: từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9.

   => Như vậy, hiện nay thì việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được chia làm 3 thời kỳ cụ thể như trên, để đảm bảo an toàn cho việc chống lũ và nâng cao hiệu ích phát điện.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn