Ai có thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc trung tâm y tế huyện? Trung tâm y tế huyện thì có tư cách pháp nhân không?

26/04/2022

Ai có thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc trung tâm y tế huyện? Trung tâm y tế huyện có tư cách pháp nhân không? Em đang thực tập tại trung tâm y tế nên có một số thắc mắc mong được giải đáp ạ, Trung tâm y tế huyện thì có tư cách pháp nhân không? Phó giám đốc trung tâm y tế huyện có phải do giám đốc trung tâm bổ nhiệm?

  • Ai có thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc trung tâm y tế huyện?

   Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 07/2021/TT-BYT Cơ cấu tổ chức

   1. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện

   a) Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật;

   b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện theo phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi chức vụ, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì giám đốc của Trung tâm y tế huyện sẽ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân bổ nhiệm.

   Trung tâm y tế huyện có tư cách pháp nhân không?

   Theo Điều 2 Thông tư này quy định về Vị trí pháp lý như sau:

   1. Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

   2. Trung tâm Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, trung tâm y tế huyện có tư cách, có trụ sở, con dấu và tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn