Ai là chỉ huy dân quân tự vệ tại chỗ?

26/04/2022

Ai là chỉ huy dân quân tự vệ tại chỗ? Dân quân tự vệ tại chỗ là gì và thành phần của Dân quân tự vệ bao gồm những ai?

  • Ai là chỉ huy dân quân tự vệ tại chỗ?

   Theo quy định tại Điểm đ khoản 2 Điều 19 Luật Dân quân tự vệ 2010 có quy định:

   Thôn đội trưởng kiêm chỉ huy đơn vị dân quân tại chỗ.

   Như vậy chỉ huy của dân quân tại chỗ là thôn đội trưởng.

   Dân quân tự vệ tại chỗ là gì?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định như sau:

   Dân quân tự vệ tại chỗ là lực lượng làm nhiệm vụ ở thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là thôn) và ở cơ quan, tổ chức.

   Thành phần của Dân quân tự vệ bao gồm những ai?

   Căn cứ Điều 6 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về thành phần như sau:

   1. Dân quân tự vệ tại chỗ.

   2. Dân quân tự vệ cơ động.

   3. Dân quân thường trực.

   4. Dân quân tự vệ biển.

   5. Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn