Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quyền quản lý các đơn vị Dân quân tự vệ nào?

26/04/2022

Theo thẩm quyền của mình thì Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quyền quản lý các đơn vị Dân quân tự vệ nào?

  • Căn cứ theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 72/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/08/2020) thì Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quản lý các đơn vị Dân quân tự vệ sau:

   - Đơn vị Dân quân tự vệ của cấp mình tổ chức;

   - Đơn vị Dân quân tự vệ do cấp trên tổ chức trừ thời gian huấn luyện, hoạt động

   Trên đây là các đơn vị Dân quân tự vệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bạn chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định của Nghị định 72/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn