Ban Thư ký Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán được quy định như thế nào?

26/04/2022

Ban Thư ký Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp được quy định như thế nào? Bạn đọc Tấn Dũng, địa chỉ mail tan_dung_098****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em có người quen làm việc trong Viện Kiểm Sát, nay đang có ý định dự thi chọn Thẩm phán. Em cũng có tìm hiểu về một số quy định pháp luật liên quan nhưng vẫn có vài điều chưa rõ. Cho em hỏi: Ban Thư ký Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn!

  • Ban Thư ký Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán được quy định tại Điều 13 Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-TANDTC, theo đó:

   1. Ban Thư ký Hội đồng thi

   1.1. Ban Thư ký Hội đồng thi gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên.

   Trưởng ban Ban Thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên giúp Hội đồng thi tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế và nội quy thi.

   Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban điều hành một số hoạt động theo sự phân công của Trưởng ban.

   1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng thi:

   a) Giúp Hội đồng thi tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cho người dự thi hoặc gửi tài liệu cho người dự thi tự ôn thi;

   b) Sắp xếp phòng thi theo danh sách đã được duyệt;

   c) Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng thi và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi;

   d) Nhận và kiểm tra niêm phong bài thi từ Trưởng ban Ban Coi thi, bàn giao bài thi cho Trưởng ban Ban Phách để đánh số và rọc phách; nhận bài thi đã rọc phách và đánh số phách bàn giao cho Trưởng ban Ban Chấm thi để tổ chức chấm thi;

   đ) Nhận kết quả thi từ Ban Chấm thi để tổng hợp, báo cáo kết quả thi với Hội đồng thi;

   e) Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo;

   g) Tiếp nhận đơn xin phúc khảo, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi xem xét giải quyết phúc khảo; chuyển bài thi cho Ban Phúc khảo, nhận kết quả chấm phúc khảo và thông báo kết quả cho người đề nghị phúc khảo;

   h) Tổ chức việc thu phí dự thi, quản lý chi tài chính phục vụ kỳ thi và thanh quyết toán phí dự thi theo quy định.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các Ban Thư ký Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp, được quy định tại Thông tư 02/2016/TT-TANDTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn