Bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra được quy định ra sao?

26/04/2022

Bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra được quy định ra sao? Rất mong sớm nhận được hồi đáp thắc mắc nêu trên.

  • Bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra được quy định tại Điều 7 Thông tư 06/2021/TT-TTCP, cụ thể như sau:

   - Hoạt động thanh tra thực hiện theo chế độ thủ trưởng. Thành viên Đoàn thanh tra phải chấp hành quyết định, chỉ đạo của Trưởng đoàn thanh tra; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải chấp hành quyết định, chỉ đạo của Người ra quyết định thanh tra.

   - Thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì cuộc thanh tra có quyền bao lưu ý kiến của mình về nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn