Bao nhiêu tuổi thì không được thi tuyển vào trường quân đội nữa?

Ngày hỏi:08/05/2020

Liên quan đến quy định của pháp luật về việc tuyển sinh vào trường quân đội. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì bao nhiêu tuổi thì không được thi tuyển vào trường quân đội nữa?

  • Tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, có quy định độ tuổi, tính đến năm dự tuyển vào các trường quân đội như sau:

   - Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi;

   Và tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BQP, có quy định:

   - Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì đối với các thí sinh tự do ngoài quân đội độ tuổi dự tuyển tối đa là 21 tuổi, đối với quân nhân đang tại ngũ hoặc đã xuất ngũ tối đa là 23.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn