Bị kỷ luật Đảng về sinh con thứ ba có bị ảnh hưởng kết quả xếp loại thi đua giáo viên cuối năm?

26/04/2022

Tôi là giáo viên mầm non sinh con thứ ba, tôi là Đảng viên dự bị và có quyết định xoá tên trong danh sách Đảng viên. Như vậy thì năm học này tôi xếp loại thi đua – giáo viên như thế nào ạ? 

  • Do bạn là giáo viên mần non nên sẽ thuộc đối tượng quản lý của Luật Viên chức 2010 theo đó việc xếp loại viên chức sẽ thực hiện theo các nội dung quy định Điều 41 Luật viên chức 2010 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi 2019.

   Theo đó quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này quy định về việc chấp hành dường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

   Với trường hợp viên chức sinh con thứ ba trước đây theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 114/2006/NĐ-CP sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện tại văn bản này đã hết hiệu lực và văn bản thay thế là Nghị định 176/2013/NĐ-CP không quy định về trường hợp xử lý kỷ luật đối với viên chức sinh con thứ ba.

   Do đó có thể nói hiện nay viên chức sinh con thứ ba không vi phạm quy định của pháp luật và không phải chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào đối với trường hợp này chính vì vậy việc bạn sinh con thứ ba sẽ không làm ảnh hưởng đến đánh giá và phân loại viên chức hàng năm.

   Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn