Bí thư đảng ủy xã có phải tốt nghiệp đại học không?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Một người chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, chưa từng tốt nghiệp đại học có được giữ chức bí thư đảng ủy cấp xã không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Tại Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV có quy định về tiêu chuẩn của bí thư đảng ủy cấp xã phường, thị trấn như sau:

   + Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

   + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

   + Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trịtrở lên.

   + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

   => Như vậy, theo quy định trên thì Bí thư đảng ủy cấp xã không bắt buộc phải tốt nghiệp đại học. Mà chỉ yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, và tốt nghiệp trung cấp chỉ áp dụng đối với khu vực đồng bằng đô thị. Bên cạnh đó Quyết định trên cũng quy định để được là Bí thư đảng ủy thì người đó phải hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn