Bí thư Đoàn các cấp có bị giới hạn về độ tuổi không?

26/04/2022

Theo quy định hiện hành, những người giữ chức vụ là bí thư hay cán bộ đoàn các cấp có bị giới hạn về độ tuổi không? Momg sớm nhận phản hồi. 

  • Tại Quyết định 289-QĐ/TW năm 2010, có quy định về tiêu chuẩn của người làm công tác đoàn các cấp như sau:

   - Bí thư Trung ương Đoàn.

   Giữ chức vụ lần đầu không quá 40 tuổi và giữ chức vụ không quá 42 tuổi.

   - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

   Giữ chức vụ lần đầu không quá 37 tuổi và giữ chức vụ không quá 42 tuổi.

   - Bí thư Đoàn cấp tỉnh.

   Giữ chức vụ lần đầu không quá 35 tuổi và giữ chức vụ không quá 40 tuổi.

   - Phó bí thư Đoàn cấp tỉnh.

   Giữ chức vụ lần đầu không quá 33 tuổi và giữ chức vụ không quá 38 tuổi.

   - Uỷ viên ban thường vụ Đoàn cấp tỉnh.

   Giữ chức vụ lần đầu không quá 32 tuổi và giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

   - Đoàn cấp huyện.

   Tham gia ban chấp hành lần đầu không quá 30 tuổi và giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

   Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

   - Cán bộ đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

   Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

   Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

   - Cán bộ đoàn trong trường học:

   Đối với cán bộ, giáo viên: Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

   - Cán bộ đoàn trong cơ quan, doanh nghiệp

   1- Đối với cơ quan: Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

   2- Đối với doanh nghiệp: Giữ chức vụ không quá 40 tuổi.

   =>Theo quy định trên, bên cạnh đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ học vấn và các tiêu chuẩn khác, thì người làm công tác đoàn phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi theo quy định. Như vậy, Bí thư (cán bộ) Đoàn các cấp sẽ bị giới hạn về độ tuổi giữ chức vụ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn