Biên chế công chức năm 2019 của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ngày hỏi:22/08/2018

Tôi nghe nói hằng năm biên chế công chức các cơ quan nhà nước sẽ thay đổi. Tôi thắc mắc tới 2019 không biết ở các đơn vị như Bộ, cơ quan ngang bộ hay như các cơ quan thuộc Chính phủ, do Chính phủ thành lập có thay đổi gì so với năm nay không? 

Mai Thị Lụa (0908****)

  • Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 1016/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019 thì tổng biên chế công chức tất cả cơ quan hành chính, các Hội có tính chất đặc thù là: 258,163 biên chế.

   Trong đó, đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, do Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp, số lượng biên chế cụ thể là 105,189, được phân chia chi tiết như sau:

   STT Bộ, Ngành Biên chế năm 2019 So với 2018
   1

   Bộ Ngoại giao

   1.212 Giảm 26
   2

   Bộ Nội vụ

   604 Giảm 13
   3

   Bộ Tư pháp

   9,922 Giảm 216
   4

   Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   6,320 Giảm 136
   5

   Bộ Tài chính

   69,286 Giảm 1,425
   6

   Bộ Công Thương

   1,213 Giảm 26
   7

   Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   1,938 Giảm 41
   8

   Bộ Giao thông vận tải

   1,895 Giảm 40
   9

   Bộ Xây dựng

   372 Giảm 7
   10

   Bộ Tài nguyên và Môi trường

   1,182 Giảm 26
   11

   Bộ Thông tin truyền thông

   716 Giảm 15
   12

   Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   710 Giảm 3
   13

   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   823 Giảm 18
   14

   Bộ Khoa học và Công nghệ

   666 Giảm 14
   15

   Bộ Giáo dục và Đào tạo

   562 Giảm 24
   16

   Bộ Y tế

   842 Giảm 18
   17

   Ủy ban dân tộc

   243 Giảm 6
   18

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

   5.373 Giảm 115
   19

   Thanh tra Chính phủ

   423 Giảm 9
   20

   Văn phòng Chính phủ

   737 Giảm 15
   21

   Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

   21 Giữ nguyên
   22

   Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

   79 Giảm 3
   23

   Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

   50 Năm 2018 không có cơ quan này trong biên chế
   Tổng cộng 105,189

   Giảm 2,203

   Như vậy, so với năm 2018, tổng biên chế công chức nhà nước năm 2019 trong các cơ quan trên đã giảm đi đáng kể, trong đó giảm nhiều nhất là chỉ tiêu biên chế của Bộ Tài chính. Quy định này nhằm tiến tới tinh gọn bộ máy hành chính trong các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng kịp thời định hướng phát triển của đất nước hiện tại và trong tương lai.

   Để có cái nhìn khái quát hơn về chỉ tiêu tổng biên chế công chức, mời Quý bạn đọc theo dõi tại bài viết: Tổng biên chế công chức năm 2019.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn