Bố chết thì con có được thay bố tiếp tục khiếu nại hay không?

26/04/2022

Trong trường hợp người bố đi khiếu nại về quyết định trong lĩnh vực hành chính tại Uỷ ban nhân dân huyện. Không may bị chết thì con có thể tiếp tục thay bố đi khiếu nại không? Con nay 19 tuổi.

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   - Người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của pháp luật thì người thừa kế có quyền khiếu nại; người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một trong nhưng người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

   Như vậy, con có thể thay bố tiếp tục khiếu nại đồng thời phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn