Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm gì trong thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản?

26/04/2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm gì trong thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trần Thanh Nhân (email: nhan***@gmail.com, 45 tuổi). Tôi sinh ra và lớn lên ở Cà Mau. Người dân quê tôi chủ yếu sống dựa vào đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản. Tôi thắc mắc trong việc thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm gì? Xin cảm ơn.

  • Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản đã được quy định cụ thể tại Khỉan 1 Điều 9 Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

   Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

   a) Nghiên cứu, điều tra nguồn lợi thủy sản, dự báo ngư trường và quy hoạch phát triển tàu cá gắn với nguồn lợi thủy sản, nhóm nghề và ngư trường đồng thời thông báo quy hoạch để các địa phương thực hiện.

   b) Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu; lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thiết kế, đặt hàng thiết kế mẫu một số mẫu tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; phê duyệt và công bố các thiết kế mẫu tàu đã được lựa chọn; quy định về định mức kinh tế kỹ thuật duy tu sửa chữa định kỳ đối với tàu vỏ thép và hướng dẫn tổ chức thực hiện duy tu, sửa chữa định kỳ; quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá.

   Hướng dẫn, lựa chọn địa phương thiết kế mẫu tàu khai thác và dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên phù hợp với nghề hoạt động và đặc trưng ngư trường, vùng miền; tổng hợp công bố thiết kế mẫu tàu vỏ gỗ;

   c) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định nêu tại Nghị định này, đề xuất biện pháp xử lý và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

   d) Chủ trì, phối hợp các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xác định các dự án ưu tiên đầu tư trong năm kế hoạch thuộc nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   đ) Chủ trì tổ chức thực hiện Nghị định này gắn với việc tổ chức lại sản xuất đối với ngành thủy sản để phát triển bền vững, hiệu quả.

   e) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện, định kỳ sơ kết; chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổng kết thực hiện Nghị định này vào quý IV năm 2016 báo cáo Chính phủ.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn