Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố 02 Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2023?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 26/05/2023

Xin hỏi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2023 là những chỉ số nào?- Câu hỏi của chị Ý (Đồng Nai).

  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố 02 Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2023?

   Ngày 23/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS năm 2023 về Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm 02 Bộ chỉ số:

   - Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số dành cho các đơn vị của Bộ không cung cấp Dịch vụ công.

   - Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số dành cho các đơn vị của Bộ cung cấp Dịch vụ công.

   Nội dung đánh giá chuyển đổi số chung tại các khối đơn vị bao gồm 06 chỉ số chính như sau:

   (1) Nhận thức số

   (2) Thể chế số

   (3) Hạ tầng số

   (4) Nhân lực số

   (5) An toàn thông tin mạng

   (6) Hoạt động chuyển đổi số

   Trong đó:

   - Đối với khối các đơn vị không cung cấp Dịch vụ công có tổng cộng 34 tiêu chí (chỉ số thành phần) với tổng điểm tối đa là 500 điểm.

   - Đối với khối các đơn vị cung cấp Dịch vụ công có tổng cộng 47 tiêu chí (chỉ số thành phần) với tổng điểm tối đa là 650 điểm.

   STT

   Chỉ số chính

   Đơn vị không cung cấp DVC

   Đơn vị cung cấp DVC

   Chỉ số thành phần

   Tổng điểm

   Chỉ số thành phần

   Tổng điểm

   1

   Nhận thức số

   4

   40

   4

   40

   2

   Thể chế số

   5

   50

   5

   50

   3

   Hạ tầng số

   4

   60

   8

   120

   4

   Nhân lực số

   4

   85

   4

   85

   5

   An toàn thông tin mạng

   9

   105

   9

   105

   6

   Hoạt động chuyển đổi số

   8

   160

   17

   250

   Tổng tiêu chí

   34

   500

   47

   650

   Điểm xếp hạng cho các đơn vị được xác định dựa trên công thức nào?

   Tại tiết b Tiểu mục 2 Mục 3 Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS năm 2023 có quy định cách tính điểm xếp hạng cho các đơn vị như sau:

   Cách tính điểm xếp hạng cho các đơn vị:

   - Tiêu chí (chỉ số thành phần) và cách tính điểm cụ thể cho từng nhóm chỉ số chính đối với khối các đơn vị không cung cấp dịch vụ công được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS năm 2023.

   - Tiêu chí (chỉ số thành phần) và cách tính điểm cụ thể cho từng nhóm chỉ số chính đối với khối các đơn vị cung cấp dịch vụ công được quy định chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS năm 2023.

   - Khối các đơn vị là: Vụ, Thanh Tra Bộ không có chức năng cung cấp dịch vụ công và sử dụng hạ tầng CNTT chung của Bộ sẽ được tách riêng thành một khối để đánh giá, xếp hạng khi tổ chức triển khai cụ thể theo từng năm (tiêu chí, cách thức đánh giá, cách tính điểm,... dựa theo Phụ lục I.

   Tuy nhiên, bộ câu hỏi sẽ được thiết kế phù hợp với đặc điểm, tính chất của khối).

   - Xếp hạng các đơn vị theo chỉ số từ cao xuống thấp tại mỗi khối.

   Chỉ số xếp hạng:

   Các đơn vị là Cục quy định tại Phụ lục 2 nhưng không có dịch vụ công thì tổng điểm tối đa không bao gồm các chỉ số: 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.17.

   Chỉ số xếp hạng từng trụ cột (nhóm chỉ số chính): INTS, ITCS, IHTS, INLS, IATTT, IHĐCĐS.

   Trong đó:

   a: điểm đạt được mỗi chỉ số

   amax: điểm tối đa mỗi chỉ số

   і: số chỉ số thành phần trong mỗi trụ cột (chỉ số chính)

   - Điểm đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị là điểm tổng của các nhóm chỉ số chính.

   Lưu ý: Các trường hợp không được tính điểm:

   + Không cung cấp đủ thông tin, số liệu.

   + Số liệu cung cấp không đúng với thực tế.

   + Số liệu có nhưng không cung cấp tài liệu kiểm chứng.

   + Gửi báo cáo chậm, quá thời hạn yêu cầu.

   Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố 02 Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2023? (Hình từ Internet)

   Cách thức đánh giá cho các đơn vị được quy định như thế nào?

   Tại Tiểu mục 2 Mục 3 Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS năm 2023 có quy định cách thức đánh giá, cách tính điểm xếp hạng cho các đơn vị như sau:

   NỘI DUNG BỘ CHỈ SỐ

   ...

   2. Cách thức đánh giá, cách tính điểm xếp hạng cho các đơn vị

   a) Cách thức đánh giá:

   - Các đơn vị thuộc Bộ sẽ cung cấp số liệu theo Mẫu Phiếu điều tra cung cấp hoặc cập nhật số liệu thu thập lên phần mềm.

   - Số liệu do các đơn vị cung cấp sẽ được tính toán điểm số tương ứng với các chỉ số chính và các chỉ số thành phần.

   Hội đồng đánh giá, tổ giúp việc cho hội đồng đánh giá phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra nội dung báo cáo, số liệu và đánh giá, xếp hạng hằng năm đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

   Như vậy, cách đánh giá cho các đơn vị được thực hiện theo cách thức như sau:

   - Các đơn vị thuộc Bộ sẽ cung cấp số liệu theo Mẫu Phiếu điều tra cung cấp hoặc cập nhật số liệu thu thập lên phần mềm.

   - Số liệu do các đơn vị cung cấp sẽ được tính toán điểm số tương ứng với các chỉ số chính và các chỉ số thành phần.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn