Cá nhân đề nghị tặng bằng khen Chính phủ

26/04/2022
Cá nhân đã được tặng Bằng khen Thanh tra Chính phủ năm 2013, năm 2014 đến năm 2015 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đề nghị tặng Bằng khen Thanh tra Chính phủ được không?
  • Theo qui định tại khoản 1, Điều 24, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 thì Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

   “- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động hàng năm;

   - Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

   - 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.”

   Theo quy định trên, nếu cá nhân từ năm 2014 đến năm 2015 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có 02 sáng kiến cơ sở thì được xét chọn đề nghị tặng Bằng khen Bằng khen Thanh tra Chính phủ.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn