Các ngạch Thanh tra viên Công an nhân dân

Ngày hỏi:21/08/2018

Thanh tra viên Công an nhân dân là sỹ quan nghiệp vụ thuộc lực lượng Công an nhân dân được bố trí làm công tác thanh tra chuyên trách. Vậy cho tôi hỏi, trong lực lượng Thanh tra viên Công an nhân dân thì lực lượng này được chia làm các ngạch Tranh tra nào? Mong nhận được giải đáp sớm nhất. Cảm ơn!

  • Theo quy định hiện hành thì Thanh tra viên Công an nhân dân là sỹ quan nghiệp vụ thuộc lực lượng Công an nhân dân được bố trí làm công tác thanh tra chuyên trách. Sỹ quan được bổ nhiệm vào các ngạch Thanh tra viên Công an nhân dân phải trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan, có năng lực, trình độ và kiến thức chuyên môn theo tiêu chuẩn của các ngạch Thanh tra viên Công an nhân dân.

   Cũng theo quy định tại Điều 2 Quyết định 09/2010/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên Công an nhân dân thì Thanh tra viên Công an nhân dân bao gồm các ngạch sau:

   - Thanh tra viên;

   - Thanh tra viên chính;

   - Thanh tra viên cao cấp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn