Cách thức thi tuyển công chức ngành sư phạm

26/04/2022

Tôi là sinh viên đại học năm thứ 4 Trường Đại học Hùng Vương. Tôi đọc trên mạng thấy tỉnh ta tuyển công chức giáo viên theo 2 hình thức là thi tuyển và xét tuyển. Vậy tôi xin hỏi là xét tuyển là xét những gì, và thi tuyển là thi những gì? Người hỏi : Nguyễn Hải Hoàn

    • Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được thực hiện theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 29) về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành gồm: Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Nội dung xét tuyển và thi tuyển được quy định tại Mục 2, Mục 3 Nghị định 29, đề nghị bạn tham khảo. Nội dung dự tuyển sẽ được cơ quan tuyển dụng quy định và thông báo công khai kèm theo kế hoạch tuyển dụng viên chức.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn