Cách xếp lương đối với Ngạch kiểm tra viên chính thuế từ năm 2020

26/04/2022

Chào tổ tư vấn, anh chị cho hỏi: Theo quy định mới nhất thì sắp tới cách xếp lương đối với Ngạch kiểm tra viên chính thuế được quy định như thế nào?

 • Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Thông tư 77/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/01/2020):

  Cách xếp lương đối với Ngạch kiểm tra viên chính thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1 Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

  STT

  Nhóm ngạch

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  Bậc 6

  Bậc 7

  Bậc 8

  Bậc 9

  Bậc 10

  Bậc 11

  Bậc 12

  2

  Công chức loại A2

  a

  Nhóm 1 (A2.1)

  Hệ số lương

  4.40

  4.74

  5.08

  5.42

  5.76

  6.10

  6.44

  6.78

  Mức lương thực hiện 01/10/2004

  1,276.0

  1,374.6

  1,473.2

  1,571.8

  1,670.4

  1,769.0

  1,867.6

  1,966.2

  Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

  Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

Căn cứ pháp lý của tình huống
 • Điều 25 Thông tư 77/2019/TT-BTC Tải về
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn