Cách xếp lương đối với Ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan từ năm 2020

26/04/2022

Chào tổ tư vấn pháp lý! Cách xếp lương đối với kiểm tra viên trung cấp hải quan từ năm 2020 được quy định như thế nào? Được biết Thông tư 77 vừa được ban hành. Cảm ơn.

 • Căn cứ Khoản 4 Điều 25 Thông tư 77/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/01/2020):

  Cách xếp lương đối với Ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan được áp dụng hệ số lương công chức loại A0 Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

  STT

  Nhóm ngạch

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  Bậc 6

  Bậc 7

  Bậc 8

  Bậc 9

  Bậc 10

  Bậc 11

  Bậc 12

  4

  Công chức loại A0

  Hệ số lương

  2.10

  2.41

  2.72

  3.03

  3.34

  3.65

  3.96

  4.27

  4.58

  4.89

  Mức lương thực hiện 01/10/2004

  609.0

  698.9

  788.8

  878.7

  968.6

  1,058.5

  1,148.4

  1,238.3

  1,328.2

  1,418.1

  Công chức hiện đang xếp ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan nếu tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm, hiện đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương sang công chức loại A0 theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV

  Trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm và đang xếp lương theo công chức loại B thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại B đó trong thời hạn 6 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trong thời hạn 06 năm này, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan; khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan thì được xếp lương theo công chức loại A0.

  Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

  Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

  Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

Căn cứ pháp lý của tình huống
 • Điều 25 Thông tư 77/2019/TT-BTC Tải về
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn