Cách xếp lương Ngạch nhân viên thuế từ năm 2020

26/04/2022

Chào tổ tư vấn, tôi là nhân viên thuế chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp. Cho hỏi: Đối với vị trí của tôi thì được xếp lương như thế nào? Cách xếp lương đối với nhân viên thuế nói chung được quy định mới như thế nào?

 • Căn cứ Khoản 5 Điều 25 Thông tư 77/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/01/2020):

  Ngạch nhân viên thuế (mới) được áp dụng hệ số lương công chức loại B Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

  STT

  Nhóm ngạch

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  Bậc 6

  Bậc 7

  Bậc 8

  Bậc 9

  Bậc 10

  Bậc 11

  5

  Công chức loại B

  Hệ số lương

  1.86

  2.06

  2.26

  2.46

  2.66

  2.86

  3.06

  3.26

  3.46

  3.66

  3.86

  4.06

  Mức lương thực hiện 01/10/2004

  539.4

  597.4

  655.4

  713.4

  771.4

  829.4

  887.4

  945.4

  1,003.4

  1,061.4

  1,119.4

  1,177.4

  Công chức hiện đang xếp ngạch nhân viên thuế nếu tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên phù hợp với vị trí công việc đang làm, hiện đang xếp lương theo công chức loại C (nhóm C1, C2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương sang công chức loại B theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

  Trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp phù hợp với vị trí công việc đang làm và đang xếp lương theo công chức loại C (nhóm C1, C2) thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại C đó trong thời hạn 6 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trong thời hạn 06 năm này, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch nhân viên thuế khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch nhân viên thuế thì được xếp lương theo công chức loại B.

  Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

  Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

  Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn