Cần bao nhiêu cử tri có mặt để bầu cử trưởng thôn?

26/04/2022

Về luật bầu cử trưởng thôn năm 2020. Hiện nơi tôi đang sinh sống có hơn 400 hộ gia đình, nhưng tham gia bỏ phiếu trưởng thôn chỉ có 300 hộ gia đình. Như vậy buổi bầu cử có hợp lệ và đúng luật bầu cử trưởng thôn hay không?

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 8 Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN Quy định về bầu cử Trưởng thôn tại hội nghị thôn như sau:

   Hội nghị bầu Trưởng thôn được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự.

   Theo quy định trên thì việc có 300 hộ trên 400 hộ gia đình giam đã đạt tỷ lệ 75% do đó việc về số lượng cử tri tham gia đã đạt yêu cầu để tổ chức hội nghị bầu trưởng thôn.

   Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn