Cán bộ bị cách chức có được bổ nhiệm làm công chức không?

26/04/2022

Với trường hợp cán bộ bị xử lý kỷ luật cách chức thì có được bổ nhiệm Ngạch công chức được không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Tại Điều 82 Luật cán bộ công chức 2008, có quy định:

   Điều 82. Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật

   1. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

   2. Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

   => Như vậy, theo quy định trên thì cán bộ bị kỷ luật với hình thức cách chức thì không được thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo và cả bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng cho dù đó là bổ nhiệm ở ngạch nào đi chăng nữa.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn