Cán bộ công chức bị kéo dài thời hạn nâng bậc lương thường xuyên 12 tháng khi bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

Ngày hỏi:13/03/2019

Đối với cán bộ công chức Nhà nước để được xét nâng bậc lương thường xuyên thì cần đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định, nhưng do vi phạm và bị áp dụng hình thức kỷ luật, nên có bị kéo dài thời hạn nâng bậc lương thường xuyên 12 tháng, tôi muốn biết cụ thể là vối thời gian kéo dài đó là do bị áp dụng các hình thức kỷ luật nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cán bộ, công chức nếu muốn nâng bậc lương thường xuyên thì cần dáp ứng các tiêu chuẩn tại Điểm a Khản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, có quy định:

   Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

   a) Đối với cán bộ, công chức:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

   ** Theo đó, tại Điểm b Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

   a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

   - Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

   - Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

   - Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

   => Như vậy, cán bộ công chức Nhà nước bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức, giáng chức thì sẽ bị kéo dài thời hạn nâng bậc lương thường xuyên 12 tháng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn