Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên là bao lâu?

Ngày hỏi:13/03/2019

Chào các bạn, tôi là công chức Nhà nước, vừa qua do phần quá chủ quan nên tôi có làm sai quy định do đó àm bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, nên tôi muốn biết với hình thức kỷ luật đó thì bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên là bao lâu?

(hung***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cán bộ, công chức nếu muốn nâng bậc lương thường xuyên thì cần đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điểm a Khản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, có quy định:

   Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

   a) Đối với cán bộ, công chức:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

   *** Theo đó, như bạn có trình bày thì bạn có bị kỷ luật cảnh cáo do đó theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV thì bi kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên 06 (sáu) tháng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn