Cán bộ, công chức không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả bị xử lý kỷ luật thế nào?

26/04/2022

Cho tôi hỏi trường hợp cán bộ, công chức xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân nào đó, và có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, nhưng không chịu theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì sẽ bị xử lý kỷ luật thế nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới, xin cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Nghị định 19/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/7/2020) quy định hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với cán bộ, công chức có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau đây:

   - Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng theo quy định pháp luật;

   - Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt; việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân, tổ chức thực hiện;

   - Tiết lộ thông tin, tài liệu về kết luận kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức;

   - Thực hiện không đầy đủ, chính xác kết luận kiểm tra;

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì cán bộ, công chức không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả của cá nhân, tổ chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn