Cán bộ lãnh đạo, quản lý lực lượng vũ trang phải có kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao như thế nào?

26/04/2022

Tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý lực lượng vũ trang được quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi là đảng viên về hưu, hiện mới chuyển về sinh hoạt tại chi bộ khu phố ở Hà Nội. Tôi được biết Ban chấp hành trung ương mới ban hành văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh và cách thức đánh giá đối với một số vị trí cán bộ quản lý trong bộ máy nhà nước. Cho tôi hỏi, theo quy định này thì đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý lực lượng vũ trang, tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao được thể hiện như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi từ Quý chuyên gia trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Thu Huyền (huyen***@gmail.com)

  • Ngày 04/8/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 90-QĐ/TW năm 2017 tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

   Theo đó, tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý lực lượng vũ trang là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Tiểu mục 2.2.5 Mục II Quy định 90-QĐ/TW năm 2017. Cụ thể như sau:

   - Tham mưu, trực tiếp hoặc phục vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

   - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tích cực, chủ động góp phần xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong mọi tình huống.

   - Tích cực, chủ động đấu tranh có hiệu quả làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

   - Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi, chức trách, nhiệm vụ được giao.

   Ngoài chức danh này, quy định trên cũng đồng thời liệt kê các nội dung trong tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với một số nhóm chức danh cán bộ khác như: đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu của Đảng, đối với cán bộ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội,...

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý lực lượng vũ trang. Để hiểu chi tiết hơn về vấn đề này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 90-QĐ/TW năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn