Căn cứ lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu về quy chế soạn thảo ban hành văn bản của kiếm toán nhà nước. Cho tôi hỏi căn cứ lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  • Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 1662/QĐ-KTNN năm 2017 thì căn cứ lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước như sau:

   Việc lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dựa trên các căn cứ sau đây:

   1. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ; Chương trình xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ hằng năm;

   2. Nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước;

   3. Kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật của Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan.

   Trên đây là quy định về căn cứ lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn