Căn cứ phân loại đơn vị hành chính nước ta

26/04/2022

Căn cứ phân loại đơn vị hành chính nước ta được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Minh, đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi đơn vị hành chính nước ta được phân loại thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Tùng Minh_093**)

  • Phân loại đơn vị hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 3 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, theo đó, việc phân loại đơn vị hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định như sau:

   1. Phân loại đơn vị hành chính là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

   2. Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vịhành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo.

   3. Đơn vị hành chính được phân loại như sau:

   a) Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt; các đơn vị hành chính cấp tỉnh còn lại được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III;

   b) Đơn vị hành chính cấp huyện được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III;

   c) Đơn vị hành chính cấp xã được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III.

   4. Căn cứ vào quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính.

   Trên đây là quy định về phân loại đơn vị hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn