Cảnh sát cơ động có quyền yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính không?

Ngày hỏi:22/12/2018

Tôi có biết là cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự vẫn hay phối hợp với cảnh sát giao thông để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử phạt vi phạm giao thông. Tuy nhiên, một vấn đề dặt ra mà tôi không hiểu lắm là cảnh sát cơ động có quyền yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính không? Được quy định cụ thể tại văn bản nào? Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn.

Huỳnh Châu - Nhân viên văn phòng

  • Cảnh sát cơ động có quyền yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 3 Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành, có quy định: Cảnh sát cơ động thuộc Công an nhân dân, là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, tại Điều 7, Điều 8 Thông tư 58/2015/TT-BCA quy định tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát cơ động do Bộ Công An ban hành, có quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn tuần tra kiểm soát của cảnh sát cơ động. Cụ thể:

   Điều 7. Nhiệm vụ

   1. Chấp hành nghiêm sự chỉ huy, chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   2. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật.

   3. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm khác thuộc khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn được phân công tuần tra, kiểm soát.

   4. Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức liên quan có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

   5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

   Điều 8. Quyền hạn

   1. Kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

   2. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo thẩm quyền.

   3. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

   4. Yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

   5. Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật, động vật nghiệp vụ phục vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

   6. Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

   Tại Điều 9 Thông tư 58/2015/TT-BCA có quy định:

   - Đối tượng tuần tra gồm: khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn được phân công.

   - Đối tượng kiểm soát gồm: người, phương tiện, đồ vật, tài liệu.

   Tại Điều 12 Thông tư 01/2016/TT-BCA, có quy định trường hợp được đùng phương tiện để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát như sau:

   - Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ;

   - Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên;

   - Thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Trưởng phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên;

   - Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

   - Tin báo, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

   => Từ những phân tích trên, ta có thể hiểu Cảnh sát cơ động có quyền yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính khi có kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên hoặc một số trường hợp cụ thể khác mà pháp luật có quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn