Cấp chứng chỉ và chứng nhận khoá đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước

26/04/2022

Cấp chứng chỉ và chứng nhận khoá đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Văn Thắng, nhân viên văn phòng đang làm việc tại Tp Hồ Chí Minh, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc cấp chứng chỉ và chứng nhận khoá đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  • Cấp chứng chỉ và chứng nhận khoá đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 22 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Chứng chỉ và Giấy chứng nhận

   + Chứng chỉ được sử dụng cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, tài liệu đã được thẩm định theo trình tự, thủ tục hiện hành do Nhà nước quy định.

   + Giấy chứng nhận được sử dụng cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng khác (Chương trình, tài liệu chưa được tổ chức thẩm định theo trình tự, thủ tục hiện hành do Nhà nước quy định hoặc Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức thẩm định theo trình tự, thủ tục hiện hành do Nhà nước quy định nhưng có thời gian dưới 05 ngày).

   - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cấp các Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cho các chương trình sau:

   + Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên;

   + Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên;

   + Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên chính;

   + Chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm toán viên cao cấp;

   + Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng;

   + Chương trình đào tạo về kiểm toán hoạt động;

   + Chương trình kiểm toán công nghệ thông tin;

   + Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng khác được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

   Ngoài các chương trình được cấp Chứng chỉ quy định, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên phù hợp với yêu cầu và thực tiễn.

   - Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng được cấp một lần sau khi khóa học kết thúc. Trường hợp Chứng chỉ bị mất, hư hỏng, người được Cấp chứng chỉ làm đơn đề nghị có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý công chức, viên chức thì được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

   - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán có trách nhiệm lập cơ sở dữ liệu để theo dõi và quản lý việc cấp Chứng chỉ theo quy định.

   - Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành do các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định việc quản lý và cấp Chứng chỉ.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc cấp chứng chỉ và chứng nhận khoá đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn