Chánh án Tóa án nhân dân tối cao, nếu sức khỏe không đảm bảo thì được miễn nhiệm?

26/04/2022

Pháp luật quy định như thế nào về việc miễn nhiệm đối với Chánh án Tóa án nhân dân tối cao khi sức khỏe không đảm bảo? và đơn miễn nhiệm được gửi tới đâu, trước đây có người quen trong Đại biểu Quốc hội giới thiệu tôi để được bầu lên vị trí này?

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Luật tổ chức Quốc hội 2014 quy định:

   Quốc hội bầu Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước.

   Căn cứ Điều 10 Luật tổ chức Quốc hội 2014 quy định:

   - Người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nếu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý do khác mà không thể thực hiện được nhiệm vụ thì có thể xin từ chức.

   - Đơn xin từ chức được gửi đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chức vụ đó quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 8 và Điều 9 của Luật này. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chức vụ đó trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm tại kỳ họp Quốc hội gần nhất.

   Như vậy, đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì có thể xin từ chức, chứ không miễn nhiệm nếu sức khỏe không đảm bảo và không thể thực hiện tiếp nhiệm vụ. Khi gửi đơn từ chức, có thể gửi cho vị Đại biểu Quốc hội trước đây đã giới thiệu mình.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn