Chế độ bổ nhiệm Thẩm phán được quy định ra sao?

Ngày hỏi:10/10/2018

Ban biên tập có nhận được câu hỏi của một bạn có mail ****@gmail.com với nội dung: Ở giai đoạn 2002-2010 Chế độ bổ nhiệm Thẩm phán được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này?

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2002 có quy định:

   Chế độ bổ nhiệm Thẩm phán được thực hiện đối với các Toà án các cấp.

   Chế độ bầu Hội thẩm nhân dân được thực hiện đối với các Toà án nhân dân địa phương. Chế độ cử Hội thẩm quân nhân được thực hiện đối với các Toà án quân sự quân khu và tương đương, các Toà án quân sự khu vực.

   ** Theo đó, chúng tôi thông tin thêm Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có các Toà án sau đây:

   - Toà án nhân dân tối cao;

   - Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

   - Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

   - Các Toà án quân sự;

   - Các Toà án khác do luật định.

   Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội có thể quyết định thành lập Toà án đặc biệt.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn