Chế độ, chính sách đối với nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị

26/04/2022

Chế độ, chính sách đối với nhân viên bảo vệ cơ quan, Doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị được quy định như thế nào? Tôi kinh doanh một đơn vị chuyên cung cấp bảo vệ trong thành phố. Tôi rất quan tâm tới các quy định liên quan đến bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Nay tôi có thắc mắc như trên. Hi vọng các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giùm tôi. Chào thân ái. Hoàng Bùi Trung Nhân, địa chỉ mail trung_nhan_89****@gmail.com

  • Chế độ, chính sách đối với nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị được quy định tại Điều 13 Nghị định 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, theo đó:

   Điều 13. Chế độ, chính sách đối với nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị

   1. Nhân viên bảo vệ khi hết thời hạn thử việc, được đánh giá đạt yêu cầu thì được xem xét tuyển dụng, được hưởng lương và các quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

   2. Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thương, bị hy sinh thì được xem xét và có thể được công nhận hưởng chế độ như thương binh, liệt sĩ và các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về thi đua, khen thưởng.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Chế độ, chính sách đối với nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, được quy định tại Nghị định 06/2013/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn