Chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, chiến sỹ khi phục vụ 20 năm trong Công an nhân dân

26/04/2022

Tôi là nữ, hiện đang công tác trong ngành Công an được 20 năm và đã đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm. Theo Khoản c, Điều 14 Nghị định 103/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND), nữ sỹ quan đủ 20 năm phục vụ trong CAND trở lên tự nguyện xin nghỉ hưu thì sẽ được thực hiện chế độ, chính sách với sỹ quan CAND nghỉ hưu. Vậy tôi muốn hỏi, tôi có hiểu đúng theo Nghị định 103 không? Nếu đúng, thì tôi sẽ được hưởng chế độ lương hưu và những khoản trợ cấp như thế nào?

  • Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 103/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND (Nghị định số 103/2015/NĐ-CP): “Trường hợp sỹ quan CAND chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều này mà CAND không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được hoặc sỹ quan tự nguyện xin nghỉ nếu nam sỹ quan đủ 25 năm công tác, nữ sỹ quan đủ 20 năm phục vụ trong CAND trở lên”. Như vậy, bà Minh Anh được hưởng chế độ hưu chí đối với sỹ quan CAND.

   Ngoài ra, nếu bà thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 103/2015/NĐ-CP: “Sỹ quan, hạ sỹ quan hưởng lương có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy định thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong CAND” thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần theo quy định nêu trên.F

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn