Chế độ phụ cấp và trợ cấp một lần của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã ra sao?

26/04/2022

Mức hưởng phụ cấp và trợ cấp một lần của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã thay đổi ra sao theo quy định mới?

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 72/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/08/2020) quy định về mức hưởng phụ cấp và trợ cấp một lần của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã như sau:

   - Mức phụ cấp hằng tháng thực hiện theo quy định của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

   - Trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được trợ cấp; từ 01 tháng đến 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng; từ 07 tháng đến 11 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng.

   Trên đây là mức hưởng phụ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn