Chế độ thai sản cho chỉ huy phó quân sự khi vợ sinh con

26/04/2022

Chế độ thai sản cho chỉ huy phó quân sự khi vợ sinh con. Hiện chồng tôi đang là đang công tác tại cơ quan xã, phường giữ chức vụ chỉ huy phó quân sự (thời gian đóng BHXH đã đủ theo quy định). Bản thân tôi ở nhà chưa làm việc ở đâu. Đến 15/12/2016 tôi có sinh em bé. Tôi có tìm hiểu luật BHXH mới thì được biết chồng tôi sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần vì tôi không tham gia đóng bảo hiểm. Nhưng khi tôi hoàn thiện hồ sơ để mang nộp ở cơ quan và cơ quan nộp lên bảo hiểm xã hội, phía bảo hiểm xã hội trả lời không thuộc thành phần giải quyết. Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau:

   “1. Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

   a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

   b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

   c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

   d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

   đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

   e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

   g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

   h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

   2. Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

   a) Trưởng Công an;

   b) Chỉ huy trưởng Quân sự;

   c) Văn phòng – thống kê;

   d) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

   đ) Tài chính – kế toán;

   e) Tư pháp – hộ tịch;

   g) Văn hóa – xã hội”.

   Ngoài cán bộ, công chức thì cấp xã còn có thêm những người làm việc không chuyên trách ở cấp xã. Số lượng và phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách được quy định tại Chương 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP. Trường hợp chồng bạn không giữ các chức danh được xem là cán bộ, công chức thì chỉ được xem là người làm việc không chuyên trách ở cấp xã.

   Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

   Như vậy, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực pháp luật 01/01/2016. Nên bắt đầu từ ngày 01/01/2016 người làm việc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chồng bạn là phó chỉ huy quân sự cấp xã thì được xem là người làm việc không chuyên trách và được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01/2016.

   Chồng bạn là đối tượng thuộc Điểm i khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 chứ không thuộc những đối tượng được hưởng chế độ thai sản quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

   Như vậy, chồng bạn là người làm việc không chuyên trách cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không có chế độ thai sản vì vậy chồng bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản khi bạn sinh con.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chế độ thai sản cho chỉ huy phó quân sự khi vợ sinh con. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 92/2009/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn