Chi bộ có đảng viên vi phạm kỷ luật đảng thì chi ủy có được xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

26/04/2022

Cho tôi xin phép được hỏi, tôi hiện là chi ủy viên của chi bộ, trong năm 2019 chi bộ tôi có đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, tôi có đủ điều kiện các tiêu chí theo hướng dẫn số 21 để xét đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vậy tôi có bị cắt khen thưởng không?

  • Căn cứ Tiết 2 Điểm B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định tiêu chuẩn đánh giá đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như sau:

   - Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo.

   - Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

   - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

   Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong từng tổ chức cơ sở đảng.

   Như vậy, để được xét đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên. Còn trong năm 2019 chi bộ có đảng viên vi phạm kỷ luật đảng thì có thể ảnh hưởng đến xét danh hiệu tập thể chứ không ảnh hưởng đến việc xét danh hiệu của cá nhân bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn