Chi hội trưởng phụ nữ kiêm tổ phó khu phố tại TPHCM được hưởng phụ cấp như thế nào?

26/04/2022

Bạn tôi là Chi hội trưởng phụ nữ khu phố kiêm tổ phó khu phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng phụ cấp theo quy định chức danh kiêm nhiệm. Hiện tại chi hội trưởng phụ nữ được hưởng 0.6, còn kiêm nhiệm được hưởng 0.3. Cho tôi hỏi, mức hưởng phụ cấp như vậy đúng hay sai?

  • Căn cứ Điều 1 Quyết định 48/2015/QĐ-UBND quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cán bộ không chuyên trách TP.HCM:

   "Điều 1. Quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân như sau:

   1. Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp:
   ...
   b) Chức danh:
   ...
   - Cán bộ là trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở khu phố, ấp:
   ...
   + Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ;
   ...
   c) Mức hệ số phụ cấp hàng tháng so với mức lương cơ sở đối với từng chức danh:
   ...
   - Cán bộ là trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở khu phố, ấp (Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chi hội trưởng Hội Nông dân), mỗi chức danh được hưởng hệ số phụ cấp không quá 0,3.
   ...
   2. Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ tổ dân phố, tổ nhân dân:
   ...
   b) Chức danh:
   ...
   c) Mức hệ số phụ cấp hàng tháng so với mức lương cơ sở đối với từng chức danh:
   ...
   - Tổ phó tổ dân phố, tổ nhân dân được hưởng hệ số phụ cấp không quá 0,2.
   3. Về chế độ kiêm nhiệm chức danh cán bộ không chuyên trách ở khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân:
   ...
   b) Cán bộ không chuyên trách ở khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân kiêm nhiệm chức danh cán bộ không chuyên trách ở khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2 của Điều này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng thêm 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng 50% mức phụ cấp của chức danh có hệ số cao nhất."

   Như vậy, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ khu phố kiêm Tổ phó tổ dân phố thì:

   Hệ số phụ cấp đối với chức danh: Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ khu phố: không quá 0.3

   Hệ số phụ cấp đối với chức danh: Tổ phó tổ dân phố: Không quá 0.2

   Khi Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ kiêm Tổ phó tổ dân phố thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm, cụ thể là 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm: Không quá 0.1

   => Hệ số phụ cấp đối với chức danh Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ khu phố và cả chức danh Tổ phó tổ dân phố (chức danh kiêm nhiệm) cũng không quá 0.3.

   Đối chiếu với thông tin bạn cung cấp, đối với chức danh Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ khu phố: bạn của bạn có hệ số phụ cấp 0.6 là không phù hợp (theo quy định không quá 0.3)

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn