Chi trả trợ cấp một lần cho công an xã nghỉ việc vì lý do chính đáng

26/04/2022

Vì hoàn cảnh gia đình, tôi nghỉ việc công an xã khi chưa đủ điều kiện hưởng hưu trí. Nay nghe nói có hướng dẫn thực hiện chi trả trợ cấp một lần cho công an xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng. Thế nào gọi là “lý do chính đáng”? Đỗ Phương Nam (huyện Phúc Thọ)

  • Điều 7 Nghị định 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã nêu:
   - Đối với Trưởng Công an xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm hiện hưởng.
   - Đối với Phó Trưởng Công an xã và công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng.

   Trong đó, nghỉ việc vì lý do chính đáng gồm: Do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công tác; do hoàn cảnh gia đình có khó khăn (kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn) hoặc ra nước ngoài để định cư, không vi phạm kỷ luật, tự nguyện xin nghỉ việc và được cấp có thẩm quyền xét, quyết định cho nghỉ việc thì được hưởng trợ cấp một lần theo quy định trên và được thực hiện đối với các trường hợp nghỉ việc kể từ ngày Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực (từ ngày 1-7-2009).

   Từ đó, ngày 11-7-2016, Bộ Công an có Công văn 1670/BCA-V28 hướng dẫn cách tính trợ cấp một lần cho công an xã nghỉ việc vì lý do chính đáng như sau:

   a) Đối với Trưởng Công an xã là công chức cấp xã, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 1998 (theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-1-1998 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ cấp xã, phường, thị trấn), vì vậy, Trưởng Công an xã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tại thời điểm chi trả.
   b) Đối với Phó Trưởng Công an xã và công an viên:
   - Trường hợp Phó Trưởng Công an xã và công an viên đủ điều kiện hưởng chính sách bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội.
   - Trường hợp Phó Trưởng Công an xã và công an viên chưa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng tiền phụ cấp bình quân của 5 năm cuối (60 tháng) trước thời điểm nghỉ việc.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn