Chỉ xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở với Đảng viên có đúng không?

26/04/2022

Trường mình là trường công lập. Năm học vừa mình đã cố gắng rất nhiều, có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan. Tuy nhiên đến bây giờ lại nhận được thông tin là chỉ xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở đối với những giáo viên đã vào Đảng, như vậy có đúng không? Mình thì chưa vào Đảng nên không được xét chiến sĩ thi đua.

  • Chỉ xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở với Đảng viên có đúng không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 23 Luật Thi đua khen thưởng và Khoản 5 Điều 1 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

   - Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến";

   - Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

   Dẫn chiếu đến Khoản 6 Điều 1 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 thì danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

   *Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

   - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

   - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

   - Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

   - Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

   *Danh hiệu "chiến sĩ tiên tiến" là Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định trên.

   *Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng trên đạt các tiêu chuẩn sau:

   - Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;

   - Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.”

   Như vậy, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" không phụ thuộc vào việc bạn có phải là đảng viên hay không. Tùy thuộc bạn là viên chức hay là giáo viên hợp đồng thỉ tiêu chuẩn để danh hiệu "chiến sĩ thi đua cơ sở" sẽ khác nhau.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn