Chính phủ có quyền hạn quyết toán ngân sách nhà nước đối với dự án quan trọng quốc gia như thế nào

Ngày hỏi:17/09/2016

Công ty tôi vừa trúng được gói thầu thuộc nhóm dự án quan trọng đối với quốc gia. Ban biên tập Thư ký luật cho tôi hỏi có phải Chính phủ là cơ quan quyết toán đối với dự án này không? Văn bản nào quy định về vấn đề này. Mong Ban biên tập Thư ký luật giải đáp. Chân thành cảm ơn

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 4 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong vấn đề quyết toán ngân sách nhà nước có trình bày:

   Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn đối với việc trình Quốc hội dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương hằng năm; quyết toán ngân sách nhà nước, quyết toán chương trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; tổ chức và điều hành thực hiện ngân sách nhà nước theo nghị quyết của Quốc hội. Báo cáo Quốc hội về tình hình tài chính nhà nước, các rủi ro tài khóa gắn với yêu cầu bảo đảm tính bền vững của ngân sách và an toàn nợ công.

   Do đó, đối với những dự án quan trọng quốc gia mà Quốc hội đã quyết định đầu tư thì Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc toán ngân sách nhà nước đối với dự án đó.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc quyết toán ngân sách nhà nước đối với dự án quan trọng quốc gia. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn