Chính phủ có vai trò như thế nào trong việc điều chỉnh địa giới

Ngày hỏi:20/09/2016

Chào Ban biên tập Thư ký luật. Tôi có một thắc mắc xin nhờ Ban biên tập giải đáp giúp. Vùng tôi đang sinh sống nghe nói sắp được sáp nhập với một tỉnh khách để phát triển kinh tế. Và đề xuất này là do Chính phủ đưa ra. Vậy Ban biên tập có thể trả lời giúp tôi là Chính phủ có vai trò và quyền hạn như thế nào trong việc điều chỉnh địa giới. Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong việc điều chỉnh địa giới hành chính được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 23 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, theo đó:

   Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc trình Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ; thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh.

   Từ quy định trên có thể thấy Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn trình Quốc hội quyết định việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc điều chỉnh địa giới hành chính. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn