Chính phủ thống nhất quản lý kinh tế nhà nước

Ngày hỏi:17/09/2016

Nền kinh tế nước ta rất đa dạng, bao gồm nhiều ngành, nhiều nghề. Vậy có phải Chính phủ là cơ quan có nhiệm vụ quản lý chung và thống nhất nền kinh tế không? Ban biên tập Thư ký luật có thể tư vấn về vấn đề trên giúp tôi không? Rất mong câu trả lời từ ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 thì Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn trong vấn đề thống nhất quản lý nhà nước về nền kinh tế quốc dân. Cụ thể:

   Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc thống nhất quản lý nhà nước nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; củng cố và phát triển kinh tế nhà nước; thúc đẩy liên kết kinh tế vùng; phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, các nguồn lực xã hội để phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế quốc dân.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quản lý thống nhất nền kinh tế quốc gia. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn