Chính sách cán bộ, tinh giản biên chế trong ngành kiểm sát được quy định ra sao?

26/04/2022

Liên quan đến công tác tổ chức cán bộ ngành Kiểm sát. Ban biên tập cho tôi hỏi: Thực hiện chính sách cán bộ, tinh giản biên chế trong ngành kiểm sát được quy định ra sao?

  • Thực hiện chính sách cán bộ, tinh giản biên chế trong ngành kiểm sát được quy định tại Hướng dẫn 15/HD-VKSTC thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2017 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục tham mưu với lãnh đạo VKSND tối cao trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định Đề án cải cách chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ đối với công chức, viên chức ngành KSND theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014và thực hiện theo Quyết định số 64, ngày 12/5/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

   - Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp dưới tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế theo Quyết định số 602/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/8/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao và kế hoạch trong 7 năm đã đề ra, bảo đảm đúng đối tượng, mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc bố trí, sử dụng lao động hợp lý, hiệu quả phù hợp với vị trí việc làm cụ thể; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động khác trong ngành.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn