Chủ tịch công ty nhà nước hết nhiệm kỳ có được nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 46 không?

26/04/2022

Cho tôi hỏi trường hợp sau: Công ty chúng tôi là Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước.

Vừa qua, thực hiện việc sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo tại công ty thì Chủ tịch công ty đã kết thúc nhiệm kỳ (02 nhiệm kỳ) và không tái bổ nhiệm lại theo nguyện vọng thì đồng chí Nguyên Chủ tịch Công ty xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng không được cơ quan chủ sở hữu xem xét phê duyệt.

Lý do chưa đủ tuổi theo quy định (đủ 60 tuổi – Nam và 20 năm đóng BHXH trở lên) và đến 18/11/2020 thì đồng chí mới đủ 55 tuổi.

Vậy nếu xin nghỉ việc thì thực hiện theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP về Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức có đúng theo quy định không?

  • Theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 97/2015/NĐ-CP quy định: Chủ tịch công ty không là cán bộ, công chức, viên chức.

   Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh quản lý thì phải có quyết định thuyên chuyển, điều động công tác (đối với cán bộ, công chức) hoặc phải chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với viên chức).

   Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định đối tượng điều chỉnh của nghị định 46 như sau: Công chức thôi việc, nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

   Như vậy, chủ tịch công ty bạn không phải là công chức nên không được điều chỉnh theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn