Chưa học hết lớp 7 có được nhập ngũ tự nguyện?

Ngày hỏi:11/03/2019

Em đủ 18 tuổi, em muốn xin đăng kí nhập ngũ tự nguyện nhưng em chưa học hết lớp 7 vậy em có thể xin nhập ngũ tự nguyện được không?

  • Chưa học hết lớp 7 có được nhập ngũ tự nguyện?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

   Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP thì công dân được gọi nhập ngũ khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về tuổi đời, chính trị, sức khỏe, văn hóa và không thuộc các trường hợp được tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình (trừ trường hợp có đơn xin tự nguyện đi nghĩa vụ quân sự thì được xem xét theo quy định).

   Trong đó, tiêu chuẩn văn hóa đối với công dân được gọi nhập ngũ trong thời bình cụ thể như sau:

   - Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

   - Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

   Như vậy: Các địa phương có thể tuyển chọn và gọi nhập ngũ đối với công dân có trình độ văn hóa lớp 7 trở xuống khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   + Công dân thuộc các địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân, đã báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

   + Công dân thuộc các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

   + Công dân là đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người.

   Do đó: Trường hợp bạn thuộc một trong các trường hợp trên đây, đồng thời đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về tuổi đời, tiêu chuẩn về chính trị, tiêu chuẩn về sức khỏe và có đơn tự nguyện nhập ngũ theo quy định của pháp luật thì có thể được tuyển chọn và gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn